Αρχική » Λύσεις » Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Εγκατάσταση διαδραστικων συστημάτων σε αίθουσες διδασκαλίας

Τοποθέτηση διαδραστικων συστημάτων διαφόρων τεχνολογιών ώστε η ο εκπαιδευτής αλλά και οι εκπαιδευόμενοι να έχουν όλα τα αναγκαία τεχνολογικά εργαλεία στην διάθεση τους ώστε να διευκολύνονται στην παρουσίαση αλλά και στην παρακολούθηση των μαθημάτων.

Εγκατάσταση οπτικοακουστικού υλικού

Τοποθέτηση βιντεοπροβολεων σε επιλεγμένες θέσεις ώστε να προβάλετε υλικό της επιλογής του διδάσκοντος καθηγητή.
Εγκατάσταση ηχητικών συστημάτων ανακοινώσεων καθώς και τοποθέτηση συστημάτων σε αμφιθέατρα για άνετη παρακολούθηση σεμιναρίων.